REJESTR WPŁAT

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW GRAŻYNY POTAŃSKIEJ TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Pobierz rejestr wpłat