Dzień Dobry, Witam Mieszkańców Tarnobrzega

Nazywam się Monika Stępień. Jestem mieszkanką Tarnobrzega. Mam 49 lat. Pracuję w dużym zakładzie pracy na stanowisku Główny specjalista ds. administracyjnych. Mam wykształcenie wyższe. Obecnie mieszkam w bloku zarządzanym przez spółkę miejska TTBS.

 Jestem osobą nie związaną nigdy z żadną partią polityczną, a wszystkie moje działania podejmowane były społecznie.

Kandyduję na Radną Miasta Tarnobrzega z KWW Grażyny Potańskiej

„Tarnobrzeg dla Wszystkich”.

Dlaczego kandyduję ?

Lubię swoje miasto, uważam że ma potencjał, ale tak samo jak Państwu przykro mi patrzeć na marazm, niezdrowe układy i złe zarządzanie. Kandyduję,  bo chciałabym by Tarnobrzeg zmienił się  na miasto pełne energii, rozwojowe,  ze szczęśliwymi mieszkańcami.   Jako radna mogę mieć wpływ na decyzje, które będą zapadać w przyszłości dla miasta i mieszkańców.

Czas zobaczyć miasto Tarnobrzeg w nowej odsłonie, w innej, lepszej perspektywie. Pozwolić by miasto rozwinęło się tak jak tego oczekują mieszkańcy.

Moje doświadczenia społeczne to między innymi:

  1. Wieloletnia działalność związana z mieszkalnictwem społecznym w Tarnobrzegu.  Reprezentowanie mieszkańców tarnobrzeskiego TBS  w ogólnopolskich kontaktach oraz w sejmie na Komisach i Zespołach dotyczących mieszkalnictwa społecznego TBS. Dążenie do zmiany ustawy o TBS i zamknięcia starego programu TBS. 
  2. Członkini Tarnobrzeskiej Rady Kobiet – dwie kadencje.
  3. Podjęłam społeczną inicjatywę z ramienia TRK dotyczącą interwencji do Ministerstwa Zdrowia  i Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie zakupu mammografu do tarnobrzeskiego szpitala,
  4. Członkini Komitetu pierwszego tarnobrzeskiego Referendum dotyczącego „Budowy Spalarni Śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.
  5. Jestem zaangażowana w ochronę środowiska i przyrody w mieście m.in. poprzez pisma do Prezydenta dotyczące Lasu Zwierzyniec i jego ochrony, inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zagospodarowania rynku głównego Miasta w zielone nasadzenia – odrzuconej przez Prezydenta, wnoszenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Jeziora Tarnobrzeskiego itp.

Prywatnie jest mamą wspaniałej, dorosłej córki.

Jestem też członkinią PTT Oddział w Tarnobrzegu, lubiącą  spacery po lesie i po górach.  Kilka lat temu adoptowałam psa ze schroniska.

Monika Stępień
Kandydatka do Rady Miasta – Okręg nr 3