W Tarnobrzegu mieszkam już 33 lata. W tym mieście urodziły się i wychowały nasze dzieci. 28 lat mojego życia przepracowałem
w Państwowej Straży Pożarnej w grupie poszukiwawczo-nurkowej. Aktualnie mieszkam na osiedlu Siarkowiec i jestem pracownikiem cywilnym sądu.

Kandyduję do Rady Miasta Tarnobrzega ponieważ uważam, że to Mieszkańcy muszą zmieniać swoje miasto. Chcę aby Tarnobrzeg był miastem otwartym i przyjaznym ale także takim, które stworzy dobre warunki do osiedlania się i zatrzymania odpływu młodych ludzi.

Marek Hynek
Kandydat do Rady Miasta – Okręg nr 3