Jestem tarnobrzeżaninem, mężem Katarzyny i ojcem Mikołaja mieszkam na Osiedlu Zakrzów. Mam 47 lat prowadzę własną działalność gospodarczą.

Kandyduję w najbliższych Wyborach Samorządowych na Radnego w Okręgu nr 4 KWW Grażyny Potańskiej „TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH”.

Od 2019 r. pełnię funkcję członka Zarządu Osiedla Zakrzów, jestem także członkiem Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa, które prowadzi działalność społeczną i kulturalną dla mieszkańców naszego osiedla organizując imprezy integrujące naszą społeczność.

      Od pięciu lat jestem v-c prezesem Klubu Sportowego UOKS Junior Zakrzów.

Dzięki zaangażowaniu Klubu już od kilku lat dzieci i młodzież z Tarnobrzega i jego osiedli rozwijają swoje zainteresowania sportowe uczęszczają na trening, a także biorą udział w rozgrywkach piłkarskich. Założeniem Zarządu Klubu jest to, aby żaden zawodnik nie był i nie czuł się wykluczony. Jestem również Przewodniczącym Komisji Licencyjnej Podokręgu Piłki Nożnej Stalowa Wola, pełnię  funkcję członka Zarządu Podokręgu Stalowa Wola, i Delegatem do spraw Bezpieczeństwa Podkarpackiego ZPN.

Swoje doświadczenia i ciągły rozwój wykorzystuję do działań wspierających klub UOKS Junior Zakrzów i innych klubów z Osiedli Tarnobrzega.

     Razem z Zarządem Osiedla Zakrzów już od kilku lat z pozytywnym skutkiem staramy się o dotacje miejskie i rządowe na rozwój infrastruktury sportowej na terenie naszego osiedla. Klub UOKS Junior Zakrzów jako jedyny klub osiedlowy prowadzi profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży ze wszystkich osiedli Miasta Tarnobrzega zrzesza około 90 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Jest klubem wielokrotnie nagradzanym w plebiscytach sportowych.

     Od sześciu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, który działa na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami aktywnie go wspierając.

      Pracując z dziećmi i młodzieżą pokazuję alternatywę spędzania wolnego czasu bez telefonu i komputera na rzecz zdrowego trybu życia.

Dzięki współpracy z Zarządem Osiedla Zakrzów, Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa  i klubem Sportowym UOKS Junior Zakrzów będę starał się o kolejne środki finansowe na rozwój zaplecza sportowego powstającego na terenie Osiedli Tarnobrzega.

     –  będę pracował nad stworzeniem programu szeroko rozumianej aktywności ruchowej  dla seniorów,

  • poszerzę działalność klubu UOKS Junior Zakrzów o zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,
  • będę starał się o możliwość bezpłatnego udostępnienie wszystkich ośrodków sportu i rekreacji dla klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży
  • chciałbym zorganizować cykliczny Turniej piłki nożnej dla dzieci z wszystkich placówek  przedszkolnych i szkolnych z terenu naszego miasta,
  • chcę nawiązać aktywną współpracę z innymi klubami sportowymi, fundacjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta Tarnobrzega.
  •  będę kontynuował starania nad poprawą infrastruktury miejskiej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), i za zniesienie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

  Będę otwarty na każdą inicjatywę prowadzącą do poprawy komfortu życia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta zgodnie z naszym hasłem wyborczym

„TARNOBRZEG DLA WSZYSTKICH”

Proszę o poparcie mojej kandydatury. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Marcin Gospoś
Kandydat do Rady Miasta – Okręg nr 4