Nazywam się Jacek Słowik. Mam 44 lata. Jestem kandydatem do Rady Miasta Tarnobrzega z okręgu nr 2 pozycja 7 z KWW Grażyna Potańska „Tarnobrzeg dla Wszystkich”. Jestem osobą bezpartyjną.

Ukończyłem studia wyższe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Politologia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Rozwój Regionalny i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Całe swoje życie zawodowe spędziłem w służbie mundurowej, pracy na rzecz drugiego człowieka, dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Całe moje życie związane jest z Tarnobrzegiem. W tym mieście poznałem również moją żonę i założyłem rodzinę. Aneta jest lekarką specjalistką onkologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej. Razem wychowujemy dwóch nastoletnich synów Franka i Karola.

Zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Miasta Tarnobrzega gdyż uważam, że moje miasto potrzebuje zmian. Natychmiastowych zmian! Potrzeba nam ludzi nieuwikłanych we wzajemne powiązania towarzysko- biznesowe, ludzi dla których punktem odniesienia jest głos mieszkańców i działania na rzecz rozwoju miasta. Bardzo ważna w tym zakresie jest transparentność i przejrzystość w działalności Urzędu Miasta oraz podległych mu jednostek.

W związku z powyższym proponuję:

1.przeprowadzenie audytu w spółkach miejskich celem określenia rzeczywistych kosztów ich utrzymania oraz obszarów, w których możliwe są oszczędności

2.wprowadzenie mechanizmów zapewniających przejrzystość wydatkowania środków publicznych oraz dostępność do tych informacji nas wszystkich

3.przywrócenie Urzędu Miasta mieszkańcom – nowoczesny i proobywatelski Urząd Miasta, „Urząd dla mieszkańców, nie dla urzędników”

4.zmniejszenie podatków od nieruchomości

5.likwidację Straży Miejskiej w Tarnobrzegu

6. opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Miasta, którego głównym elementem będzie rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem na powstanie w naszym mieście atrakcyjnych miejsc pracy

Jestem pewny, że Tarnobrzeżanie podzielają mój pogląd, iż nasze miasto pogrążone jest w marazmie. Z zazdrością spoglądamy w kierunku Stalowej Woli, Mielca czy Rzeszowa, dokąd nasi Mieszkańcy zmuszeni są dojeżdżać do pracy. Spróbujmy wspólnie zmienić Tarnobrzeg z ludźmi, którzy naprawdę stawiają dobro Tarnobrzeżan na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję za głos oddany na moją osobę.

Jacek Słowik
Kandydat do Rady Miasta – Okręg nr 2